VYBER_ZASILKOVNY

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Telefon: 226 256 081    Email: taktik@Etaktik.cz    0 Kč

NavigaceNavigace 0

Hravá občanská výchova

  • Pracovní sešity jsou vytvořeny s cílem praktického využití znalostí získaných ve škole
  • Žák získá nejen teoretické znalosti, ale naučí se reagovat na reálné situace
  • Mají podnítit diskuzi a přimět žáky nalézt vlastní řešení
  • Učí respektovat pravidla společenského soužití a rozvíjí právní i občanské povědomí
  • Obsahují náměty v rámci mezipředmětových vztahů

Pracovní sešity vysvětlují složitější oblasti pomocí příběhu. Žák takto snadněji pochopí probíranou látku. Například s právem seznamují pomocí příběhu o ukradeném kole, ve kterém žáci určují, kdo je poškozená osoba a kdo naopak pachatel. Na konkrétních příkladech objasňují pojmy jako je příjem, výdaj, finanční situace rodiny nebo dluh. Žáci tímto způsobem procvičují finanční gramotnost. Pracovní sešity se také zabývají řešením krizových situací, kdy na příkladu zranění a nehody žák zjistí, jak se v takových situacích zachovat.

  • Piktogramy označují návaznost na ostatní předměty, práci ve dvojicích, vyhledávání na internetu
  • Pracovní sešity dávají probíranou látku do souvislostí, čímž zvyšují schopnost praktického využití
  • Podporují umění rozpoznat, že vědomosti mohou být uplatněny i v jiných případech, než mají žáci naučeno (procenta použijí i u finanční gramotnosti při výpočtu úroku, ne pouze v hodinách matematiky)
  • Dávají učiteli a žákům podněty pro diskuzi v hodinách
  • Testování se zaměřuje na orientaci v jednotlivých tématech ne na memorovaná fakta (asertivita, morálka)

Přejít k objednávce